stan

Regularne przeglądy techniczne Sprawdzaj regularnie poziom oleju i płynów eksploatacyjnych. Regularne sprawdzanie poziomu oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych, takich jak płyn chłodzący czy płyn hamulcowy, jest kluczowe dla utrzymania samochodu w doskonałym stanie przez wiele lat. Upewnij się, że poziomy są zawsze na odpowiednim poziomie, aby uniknąć poważniejszych problemów. Zlecaj przeglądy techniczne co 6-12 […]